Medisch Direct

Disclaimer

De webpagina's op www.medischdirect.nl zijn met grote zorg samengesteld door Medisch Direct B.V. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen.

Medisch Direct B.V. kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade welke (in)direct voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Alle vermelde productnamen zijn handelsnamen of geregistreerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Medisch Direct B.V. worden gebruikt op andere websites en/of drukwerk. Het afdrukken van pagina's is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik.

Het auteursrecht op deze website berust bij Medisch Direct B.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Medisch Direct B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Medisch Direct B.V.

Toegevoegd